Ali Atalı’dan Biyokütle Enerjisi ile İlgili Bilinmeyenler

Ali Atalı bu defa da biyokütle enerjisi ile ilgili merak edilenleri anlattı. Güneş enerjisi yatırımlarıyla tanıdığımız ve hemen her fırsatta yenilenebilir enerji kaynakları hakkında araştırmalarını kamuoyunla paylaşan Atalı, bu defa da daha az bilinen bir enerji çeşidini yani biyokütle enerjisini anlattı.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle enerjisini, bitkiler tarafından, fotosentez olayı ile kimyasal olarak depo edilen enerjinin daha sonra çeşitli şekillerde kullanılması olarak tanımlayan Ali Atalı, bu enerji çeşidinin yeni olmadığını ta ateşin bulunmasından bu yana bu enerjiden yararlanıldığını belirtir. Kesintili değil, sürekli enerji sağlayan tükenmez bir enerji kaynağı olarak açıkladığı biyokütle enerjisi için Atalı, her alanda oluşabilen, önemli bir enerji kaynağıdır der. Biyokütle enerjisi fotosentezle oluşan bir enerjidir diyen Atalı, biokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, karbondioksit salınımı açısından korunmuş olduğu için temiz ve yenilenebilir bir enerji olduğunun önemle altını çizer.

Biyokütlenin, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da “Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlar olarak tanımlandığını söyleyen Atalı, bu tanımın enerjinin içeriği hakkında çok şey anlattığını da vurgular.

Biyokütle Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Biyokütle enerjisinin kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yerine kolaylıkla kullanılabilmesinin en büyük farkı ve avantajı olduğunu söyleyen Ali Atalı, biyokütle enerjisinin enerji kaynakları içerisinde en fazla kullanılan enerji olduğunu belirtmeden edemez. Ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarının klasik biyokütle enerjisi olduğunu belirten Atalı, orman-ağaç endüstrisi atıklarının, tarım kesimindeki bitkisel atıkların, kentsel atıkların, tarıma dayalı endüstri atıklarının fermantasyon, gazlaştırma gibi modern tekniklerle işlenmesi sonucu elektrik, ısı, sıvı ve gaz yakıt olarak değerlendirilmesiyle de modern biyokütle enerjisi elde edildiğini söyler. Atalı aynı zamanda, ısı sağlamak, yakıt üretmek ve elektrik üretmek için harika bir kaynak olan biyokütle enerjisinin atıklarla oluşan bir enerji olduğu için atıkların oluşturacağı çevre sorunları önlenmiş olmasının büyük avantaj olduğunu belirtir.

Her türlü enerji ihtiyacımız için uygun bir enerji türüdür diyen Atalı, taşınarak kullanımının mümkün ve kolay olmasının da avantajlarından söz eder. Özellikle biyogaz atıkların harika bir gübre seçeneği olduğunu belirten Atalı, biyokütle enerjisinin doğadan aldığımızı doğaya verdiğimiz bir enerji türü olmasıyla çok ayrıcalıklı olduğunu belirtir.

Biyokütle kaynağı olarak ağaç yetiştirilmesinin de bir avantaj olduğunu belirten Atalı, petrol ve kömüre bağımlılığı ciddi ölçüde azaltmasının da kayda değer bir avantaj olduğunu söyler. Dolaylı da olsa erozyonun azaltılması, yeşil alanların artırılması, çölleşmenin önlenmesi ve orman yangınlarının kontrol altında tutulması da biyokütle enerjisinin tercih sebepleridir. Basit ve ekonomik yöntemlerle üretilen bu enerjinin değeri her gün artmaktadır diyen Atalı, bu enerji türünün sürdürülebilir çevre için olmazsa olmaz olduğunun altını çizer.

Biyokütle Enerjisinin dezavantajları Nelerdir?

Biyokütle enerjisinin, çevreye uyumlu bir enerji kaynağı olmakla birlikte, kullanılan biyokütle türüne (çöp ve benzeri bazı atıklar) göre bazı çevresel etkiler yaratabilmesi onun en büyük dezavantajıdır. Çöp depolanması ve ayrıştırılması esnasında açığa çıkan gazların yanma ve patlama ihtimalinin olması da önemli bir dezavantajdır. Ve belki de en önemlisi çiftçilerin besin maddelerini daha karlı olduğu için biyodizel olması için yetiştirmeleridir. Bu durum hem ekonominin olumsuz etkilenmesi açısından hem de kıtlık açısından çok olumsuz bir durumdur diyen Atalı, bunun denetimlerle çözülebilecek bir sorun olduğunu da önemle vurgular.

Genel anlamda iyi bir yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle enerjisinin yaygınlaşması, hem ülke ekonomileri hem de doğa açısından çok faydalı olacaktır diyen Atalı, bu durumun akıllı politikalarla harika sonuçlar doğuracağını umut ettiklerini söyleyerek sözlerini noktalar.